GREEN MOKOTÓW ETAP III

Zabezpieczenie witryn i drzwi aluminiowych na obiekcie Green Mokotów etap III. Zlecenie dla firmy ROBYG. Zabezpieczyliśmy 450 m2 konstrukcji.