Green Mokotów etap I

Zabezpieczenie witryn folią Trastek. Obiekt Green Mokotów etap I. Zlecenie firma ROBYG.