Os. Wilanów

Naprawa uszkodzonej i nieudolnie naprawionej ślusarki drzwiowej. Likwidacja rys, wgłębień, polerowanie i malowanie profili.

PRZED NAPRAWĄ:

PO NAPRAWIE:

PRZED NAPRAWĄ:

PO NAPRAWIE: