Aplikacja

 • Ochronna folia w płynie TRASTEK W4930 przeznaczona jest do ochrony nieporowatych materiałów (okna i drzwi PCV, lakierowane konstrukcje aluminiowe, szyby, balustrady itd.) i może być nanoszona za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub hydrodynamicznego agregatu malarskiego.
 • Rozmiar dyszy agregatu malarskiego powinien być w zakresie: 0,012 – 0,017.
 • Zaleca się stosowanie wałka malarskiego typu VELUR o długości runa 4 mm.
 • Folia TRASTEK W4930 jest preparatem na bazie wody, dlatego przed nałożeniem warstwy ochronnej należy upewnić się, że konstrukcje są suche, nie ma na nich kurzu i innych zanieczyszczeń takich jak: zaprawa, grunt,klej, smar, olej itp.)
 • Naniesiona warstwa ochronna powinna mieć grubość min 0,25 mm na mokro, co daje 0,125 mm grubości suchej powłoki. Wydajność pokrycia przy takiej grubości wynosi 4,5 – 5 m. kw./kg.
 • Przed naniesieniem właściwej warstwy należy dokładne wymieszać płyn oraz zrobić test na niewielkiej powierzchni konstrukcji w celu sprawdzenia przyczepności i łatwości usuwania suchej powłoki.
 • Czas schnięcia powłoki zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Bezpośrednio po nałożeniu powłoka jest biała. Po wyschnięciu powłoka staje się transparentna i uzyskuje pełne właściwości ochronne.
 • W przypadku aplikacji folii za pomocą wałka należy położyć minimum dwie warstwy. Kierunki kładzenia poszczególnych warstw powinny być prostopadłe do siebie.
 • Jeśli nie dysponujemy urządzeniami do pomiaru grubości warstwy na mokro np. grzebień do pomiaru warstwy mokrej, należy pokrywać folią do momentu ukrycia wszystkich elementów składowych konstrukcji (rama, skrzydło, uszczelki, okucia, szyby). Jeżeli nie można bezpośrednio po aplikacji dwóch warstw zobaczyć poszczególnych elementów składowych konstrukcji, wtedy grubość powłoki mokrej wynosi min 0,25mm.
 • W przypadku położenia zbyt cienkiej warstwy, właściwości ochronne folii maleją i mogą wystąpić problemy z jej usuwaniem. Jeżeli podczas usuwania folia zrywa się, nie należy stosować żadnych środków chemicznych np. rozpuszczalników. Należy w takim przypadku w miejscu, gdzie folia była zbyt cienka, położyć kolejną warstwę folii TRASTEK W4930 poczekać na wyschnięcie i usunąć powłokę.
 • Ochronną folię w płynie należy stosować, jeśli temperatura powietrza i materiału jest powyżej 10 °C. Najszybciej swoje właściwości uzyskuje powłoka w temperaturze powyżej 18°C.
 • Ściąganie folii powinno odbywać się w temperaturze min 15 °C. W razie potrzeby można lokalnie podgrzać konstrukcję w celu łatwiejszego usuwania powłoki.
 • Do czyszczenie narzędzi używać należy tylko wody. Wałek i agregat malarski należy płukać do momentu uzyskania czystej wody.
 • Nie należy doprowadzać do zamarzania pojemników z folią.
 • Nie należy aplikować folii, jeśli istnieje zagrożenie, że przed wyschnięciem będzie narażona na deszcz, wysoką wilgotność np. spowodowaną mgłą lub temperaturę poniżej 0°C.
 • Podczas aplikacji należy stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, maski).